Integritetspolicy

Genom att använda Dalille accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn nedan.

På Dalille respekterar vi till fullo alla önskemål om konfidentiell behandling av personuppgifter som du ger oss på webbplatsen. Dessutom är vi medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Om du inte godkänner vår integritetspolicy, vänligen lämna och avstå från att använda Dalille. Om du fortsätter att använda den accepterar du denna policy.

Personuppgifter

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, privat adress – eller annan fysisk adress – e-post, eller annan kontaktinformation, oavsett om avser personens privata bostad eller arbetsplats.

Insamling och behandling av personuppgifter

Som en allmän regel kan du komma åt vår webbplats utan att berätta vem du är eller lämna personlig information om dig själv. Dalille behöver dock vissa personuppgifter för att kunna göra affärer med dig, samt leverera nyhetsbrev och andra tjänster till dig. Dessutom registrerar vi vilka produkter du köper av oss, det vill säga din köphistorik.

Hur information samlas in och behandlas

Vi lagrar information om dig när du t.ex. skapa eller ändra ditt kundkonto (profil) hos oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när vi måste leverera vissa andra tjänster till dig.

Dalille samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera den eller de produkter som du efterfrågar. Registrering av personuppgifter är nödvändig för att kunna analysera hur du använder Dalille.

Vi samlar inte in personuppgifter om dig från tredje part. Vi lagrar inte information om betalningsmedel, t.ex. kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.

Om du vill ta bort din profil, vänligen skicka ett mejl till oss. Se till att skicka förfrågan från e-postmeddelandet som profilen ursprungligen skapades med.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller för att fullgöra en rättslig skyldighet, samt för att förbättra våra system. Det kan handla om att förbättra webbplatsen, våra tjänster, undersökningar i samband med att du besvarar dina förfrågningar och liknande.

Vi kan även behandla dina personuppgifter om du har gett ditt tidigare och uttryckliga samtycke till detta, till exempel genom att acceptera cookies på webbplatsen eller samtycka till att ta emot marknadsföring.

Spridning av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas på Dalille kommer endast att delas med:

  • Dalille ApS interna avdelningar.

  • Betrodd tredje part som endast använder dina personuppgifter i syfte att leverera varor eller tjänster som du har beställt.

  • Affärspartners i syfte att registrera och underhålla ditt användarkonto.

  • Leverantörer och affärspartners som kan agera å våra vägnar.

Dessutom lämnar vi endast personuppgifter vidare till andra, i enlighet med gällande lag, om du ägnar dig åt övergrepp eller bedrägeri mot Dalille. Vi vidarebefordrar inte uppgifter om din användning av Dalille.

Din tillgång till din information

Du kan alltid ändra din kontoinformation, inklusive adresser, genom att logga in på ditt konto. Om du inte har ett konto eller behöver hjälp, kontakta oss via chatt eller e-post.

Du kan få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du vill få en kopia av denna information måste du skriva till oss på kundeservice@dalille.dk.

Övriga rättigheter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller att få deras användning begränsad, t.ex. om du anser att de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller vilseledande.

Du kan när som helst invända mot att vi behandlar uppgifter om dig. Om din invändning är berättigad kommer Dalille inte längre att behandla dina personuppgifter.

Om Dalille behandlar dina personuppgifter på grundval av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan du valde att återkalla samtycke.

Du har rätt att klaga till den danska dataskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar information om dig i strid med gällande lagstiftning. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss först för att hitta en lösning. Du är välkommen att kontakta oss när som helst på kundeservice@dalille.dk.

Cookies (mmhh... kakor)

Utöver den information du själv anger i samband med köp, anmälan till nyhetsbrevet och andra tjänster använder Dalille cookies. När det gäller vår användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Lagring av personuppgifter

Dalille behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften, inklusive i samband med ett produktköp och ev. ytterligare förvaring därefter, om detta är nödvändigt av dokumentationsskäl, t.ex. till följd av lagstadgad lagringsskyldighet eller behov av att kunna försvara eller göra gällande ett rättsanspråk.

Ändra och uppdatera integritetspolicyn

Dalille åtar sig att fortlöpande uppfylla lagkraven för integritetsskydd.

Om du har frågor eller kommentarer om vår datapolicy eller hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundtjänstchatten.

 

Dalille ApS

CVR-nr.: DK43132393

Sct. Cathrine Vej 21
9800 Hjørring
Danmark